Франчайзинг

Франчайзинг (від фр. franchissage — пільга, привілей) — це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами, в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом (відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами) дозволяє іншій стороні (франчайзі) за плату користуватися цією системою на певних умовах.

… тут думки знаходять шлях до реалізації